Noord-Italie 14 t/m 21 mei 2011

Zaterdag 14 mei.

De eerste dag van de reis in Noord Italië wordt gekenmerkt door:
– een zoekgeraakte koffer
– busje komt zo
– tiramisu

Om 12.00 uur landen we in Milaan. Carla’s koffer blijkt nog in Amsterdam te staan, maar
zal die dag worden nagezonden. Was dat vorig jaar niet ook het geval met dezelfde koffer?
Dan wachten we…..wachten we…..op de bus, die ons naar Pavia zal brengen. Cor vertelt ons in de bus de geschiedenis van Milaan.

In de 2e eeuw v. Chr. werden na de inval van Hannibal Romeinse kolonies gesticht door militairen en werklozen. Julius Caesar stichtte de stad, die Mediolanum heette, omdat het een goede uitvalbasis was tegen indringers.

In 285 n.Chr. splitste keizer Diocletianus het rijk in tweeën en wordt Milaan hoofdstad van het West-Romeinse Rijk. Er waren toen al veel christenen, de status van Jezus was groeiende. In 340 wordt Ambrosius geboren en in 373 tot gouverneur benoemd met als standplaats Milaan. Al snel

 

was hij zeer geliefd. Toen de katholieken en de Arianen verwikkeld waren in een twist om de bisschopszetel werd Ambrosius geraadpleegd en bij acclamatie benoemd tot bisschop, terwijl hij niet eens gedoopt was. Hij werd snel gedoopt en tot bisschop gewijd. Ambrosius stelde dat het christelijk geloof inhield dat de mens zelf verantwoordelijk was voor zijn daden. Deze stelling sloeg aan. Ambrosius werd een autoriteit!

Toen keizer Theodosius I in Thessaloniki 6000 man na een opstand in de arena had laten doden, mocht Theodosius de kerk niet betreden voordat hij boete had gedaan.
In 774 valt Karel de Grote Italië binnen. De paus had hem om hulp gevraagd en kroonde Karel in 800 tot keizer. In de twaalfde eeuw raakt het volk verdeeld in Welfen (pauselijk gezind) en Ghibellijnen (keizerlijkgezind). In 1300 komen de Visconti’s aan de macht Noord-Italië 2011 verslag als plaatsvervanger van de keizer. In 1350 wordt Gian Galeazzo II Visconti toegestaan de titel van hertog te voeren.

Dit is het eerste deel van het reisverslag. Lees het gehele reisverslag Noord-Italie 2011 verder in pdf of ga terug naar het overzicht.