Over mijn interesses

Schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur, literatuur, filosofie: waar moet je in hemelsnaam beginnen als je je op deze terreinen wilt begeven? Het antwoord is eenvoudig: bij het begin, dus bij Grieken en Romeinen.

Zelf merkte ik bij mijn bezoeken aan Rome, een stad waar 2800 jaar geschiedenis haar neerslag heeft gevonden, hoe alles met alles samenhangt; hoe de middeleeuwen geen intermezzo vormen, maar voortborduren op wat geweest was; hoe de renaissance zich liet inspireren door de Ouden; het Pantheon en het Colosseum waren dé voorbeelden voor architecten. Klassieke teksten kregen dezelfde status als de bijbel en de kerkvaders. Classicisme, neoclassicisme, steeds opnieuw vond men inspiratie in de oudheid, tot op de dag van vandaag.

Jaren geleden ben ik in Wassenaar in cursusvorm begonnen met deze lange wandeling door de Europese cultuurgeschiedenis, van de oudheid tot de moderne tijd. Op de achtergrond speelde steeds de vraag: wat hebben achtereenvolgende periodes bijgedragen aan de Europese cultuur? Welke rol heeft het christendom gespeeld bij de ontwikkeling van de wetenschap, beleefde de renaissance de geboorte van de moderne mens, zoals Jacob Burckhardt betoogt? Wat zijn de wortels van het antisemitisme? Wat was de positie van de Joden in de klassieke oudheid? Hoe heeft de beeldende kunst zich ontwikkeld. Waarom laat Vasari de moderne kunst beginnen bij Cimabue en Giotto?

Met deze en soortgelijke vragen op de achtergrond legden we ieder jaar een etappe af van deze lange reis door de tijd. Na afloop van iedere cursus werd -en wordt nog steeds- een reis aangeboden naar de klassieke wereld.

Na mijn verhuizing naar Schoorl ben ik bij HOVO-Alkmaar begonnen aan een vergelijkbaar traject. Sinds een aantal jaren zet ik deze reeks op eigen kracht voort in Heiloo. Grieken, Etrusken en Romeinen, de keizertijd en het vroege christendom zijn inmiddels behandeld. De middeleeuwen staan nu (na uitstel van een jaar door corona) op het programma.

Traditiegetrouw wordt er ook dit jaar een culturele reis georganiseerd, deze keer naar Toscane of liever Etrurië, waarbij de Etrusken centraal staan.
Het komende cursusjaar staat een reis naar Rome gepland. Nadere informatie volgt.

U bent van harte welkom.

Cornelis Jonkman