Leesclub Latijn

in Wassenaar en Heiloo

Al sinds jaar en dag bestaat er een leesclub Latijn in Wassenaar. Met een groep van ongeveer tien mensen lezen we ieder jaar weer een andere schrijver. Afgelopen jaar waren dat brieven van Plinius en gedichten van Martialis, waarin het leven in Rome onder Domitianus en Trajanus wordt beschreven.
Sinds twee jaar bestaat er ook een leesclub in Heiloo. Daar lazen we Ovidius, gedichten uit zijn ballingsoord Constanta aan de Zwarte Zee en verhalen uit zijn Metamorfosen.

John William Waterhouse, Narcissus en Echo

In Wassenaar gaan we eveneens Ovidius lezen, bekende verhalen uit de Metamorfosen, zoals Semele, Pyramus en Thisbe en Narcissus en Echo.

In Heiloo gaan we Seneca lezen, een selectie uit zijn filosofische werken.

In beide programma’s maken we gebruik van eindexamenboeken, voor Ovidius de nieuwe eindexamenbundel voor 2023 en voor Seneca de bundel uit 2013. Daarin staan woordenlijsten, vertaalhulp, achtergronden en passages in vertaling.

We vertalen alles samen. Huiswerk wordt niet opgegeven, maar wie wil kan zijn of haar vertaling voorlezen. De sfeer is altijd goed, de discussies zijn levendig en de tijd vliegt om.

Als u twijfelt, volg dan gerust een les op proef. Misschien moet u het advies In dubio abstine naast zich neerleggen. Immers: dubitare humanum est.

Rubens, De stervende Seneca; Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Data & kosten Leesclub Wassenaar

– 20 lessen op woensdagmiddag
– 14.30-16.00 uur
– eerste les op 19 oktober
– vakantiedata worden nader afgesproken
– plaats van samenkomst wordt nader opgegeven
– cursusgeld €150,- inclusief tekstboek

>> Klik hier voor info over inschrijving en betaling

Data & kosten Leesclub Heiloo

– 20 lessen op vrijdagochtend
– 10.00-11.45 uur
– eerste les op 21 oktober
– vakantiedata worden nader afgesproken
– plaats van samenkomst wordt nader opgegeven
– cursusgeld €125,- inclusief tekstboek

>> Klik hier voor info over inschrijving en betaling