Leesclub Latijn

in Wassenaar en Heiloo

Al sinds jaar en dag bestaat er een leesclub Latijn in Wassenaar. Met een groep van ongeveer twaalf mensen lezen we ieder jaar een andere schrijver. Afgelopen jaar was dat Ovidius met verhalen uit zijn Metamorfosen.
Sinds een paar jaar bestaat er ook een leesclub in Heiloo. Daar lazen we afgelopen jaar teksten van Seneca.

In Wassenaar gaan we delen lezen van Cicero’s Cato Maior de senectute.

In Heiloo gaan we Livius lezen, passages uit de Tweede Punische Oorlog. We gebruiken daarbij de nieuwe eindexamenbundel van 2024. Daarin staan woordenlijsten, vertaalhulp, achtergronden en passages in vertaling.

Voor Cicero is zo’n handige bundel niet beschikbaar. De teksten worden uitgedeeld, aantekeningen worden per e-mail verstuurd.

We vertalen alles samen. Huiswerk wordt niet opgegeven, maar wie wil kan zijn of haar vertaling voorlezen. De sfeer is altijd goed, de discussies zijn levendig en de tijd vliegt om.

Als u twijfelt, volg dan gerust een les op proef. Misschien moet u het advies In dubio abstine naast zich neerleggen. Immers: dubitare humanum est.

Leesclub Wassenaar

– 20 lessen op woensdagmiddag
– 14.30-16.00 uur
– eerste les op 18 oktober 2023
– vakantiedata worden in onderling overleg afgesproken
– plaats van samenkomst wordt nader opgegeven
– cursusgeld €150,- inclusief teksten

>> Klik hier voor info over inschrijving en betaling

Leesclub Heiloo

– 20 lessen op vrijdagochtend
– 10.00-11.45 uur
– eerste les op 20 oktober 2023
– vakantiedata worden in onderling overleg afgesproken
– plaats van samenkomst wordt nader opgegeven
– cursusgeld €150,- inclusief tekstboek

>> Klik hier voor info over inschrijving en betaling