Leesclub Latijn

in Wassenaar

Hoe lang is het geleden dat u iets aan Latijn heeft gedaan? Heel lang vermoedelijk. En u bent natuurlijk alles vergeten. Dat denken velen, maar de ervaring leert gelukkig anders. Bij de leesclub Latijn zien we dat veel verloren gewaande kennis verrassend snel weer wakker wordt geroepen. Met een groep van ongeveer twaalf mensen lezen we ieder jaar een andere Romeinse schrijver. Afgelopen jaar lazen we capita selecta uit Ovidius: uit de Tristia zijn autobiografie, een aantal Metamorfosen en liefdesgedichten uit de Amores.

Jacques-Louis David, De Sabijnse maagden als vredestichters; Louvre

Latijn Livius

Dit jaar is er voor Livius gekozen. Uit zijn Ab Urbe Condita lezen we o.a. over de Lex Oppia, die vrouwen elke vorm van luxe verbood en de protestdemonstraties van vrouwen die afschaffing van deze gehate wet eisten tot ergernis van de oude Cato (Overigens ben ik van mening…).

We lezen het verbijsterende verhaal van de Bacchanalia-affaire waarin de excessen van de Bacchuscultus in Italië worden beschreven.

De aanval van de Galliërs op Rome werd een nationaal trauma, maar Livius maakt er iets moois van. Tenslotte passeren treffende voorbeelden van ware Romeinen de revue, zoals Publius Decimus Mus die een kamikaze-actie uitvoerde uit liefde voor Rome.

We gebruiken geen tekstboek, maar werken met fotokopieën en uitvoerige aantekeningen bij de teksten.

We vertalen alles samen. Huiswerk wordt niet opgegeven, maar wie wil kan zijn of haar vertaling voorlezen. De sfeer is altijd goed, de discussies zijn levendig en de tijd vliegt om.

Ook dit jaar zullen we weer bijeenkomen bij een van de cursisten thuis in Wassenaar, iedere woensdagmiddag van 14.30 uur tot 16.00 uur.
De eerste van de twintig bijeenkomsten is op 30 oktober 2019.

Als u twijfelt, volg dan gerust een les op proef. Misschien moet u het advies In dubio abstine naast zich neerleggen. Immers: dubitare humanum est.

Data & Kosten

– 20 lessen op woensdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur
– eerste les op 30 oktober 2019; vakantiedata worden nader afgesproken
– plaats: wordt nader bekendgemaakt na inschrijving
– cursusgeld € 125,- inclusief teksten en aantekeningen

>> Klik hier voor info over inschrijving en betaling

Bij voldoende belangstelling gaat er ook een leesclub Latijn van start in Alkmaar of omgeving. Als u geïnteresseerd bent, stuurt u dan een e-mail naar Italia Classica. Met de gegadigden zoeken we vervolgens naar een tijdstip en een locatie.