Leesclub Latijn

in Wassenaar

Hoe lang is het geleden dat u iets aan Latijn heeft gedaan? Heel lang vermoedelijk. En u bent natuurlijk alles vergeten. Dat denken velen, maar de ervaring leert gelukkig anders. Bij de leesclub Latijn zien we dat veel verloren gewaande kennis verrassend snel weer wakker wordt geroepen. Met een groep van ongeveer twaalf mensen lezen we ieder jaar een andere Romeinse schrijver. Afgelopen jaar lazen we over de zwerftocht van Aeneas in de Aeneis van Vergilius.

Latijn Ovidius

Dit jaar gaan we Ovidius lezen. Uit de Metamorfosen lezen we o.a. het verhaal van Apollo en Daphne, Philemon en Baucis en Pygmalion. Uit de Tristia lezen we de autobiografie van Ovidius en uit de Heroides korte passages uit de briefwisseling tussen Paris en Helena.

Als tekstboek gebruiken we de nieuwe eindexamenbundel van 2019. Daarin staan woordenlijsten, vertaalhulp, hoofdstukken met achtergronden en passages in vertaling.

We vertalen alles samen. Huiswerk wordt niet opgegeven, maar wie wil kan zijn of haar vertaling voorlezen. De sfeer is altijd goed, de discussies zijn levendig en de tijd vliegt om.

Ook dit jaar zullen we weer bijeenkomen bij een van de cursisten thuis in Wassenaar, iedere woensdagmiddag van 14.30 uur tot 16.00 uur.
De eerste van de twintig bijeenkomsten is op 24 oktober 2018.

Als u twijfelt, volg dan gerust een les op proef. Misschien moet u het advies In dubio abstine naast zich neerleggen. Immers: dubitare humanum est.

Data & Kosten

– 20 lessen op woensdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur
– eerst les op 24 oktober 2018; vakantiedata worden nader afgesproken
– plaats: wordt nader bekendgemaakt na inschrijving
– cursusgeld € 100,-
– tekstboek € 20,00

>> Klik hier voor info over inschrijving en betaling