Leesclub Latijn

in Wassenaar en Heiloo

Al sinds jaar en dag bestaat er een leesclub Latijn in Wassenaar. Met een groep van ongeveer twaalf mensen lezen we ieder jaar een andere schrijver. Afgelopen jaar was dat Cicero, Cato Maior de senectute. Volgens de oude Cato was oud worden zo erg nog niet, sterker, het was de beste tijd van je leven. We lazen het met genoegen.
Sinds een paar jaar bestaat er ook een leesclub in Heiloo. Daar lazen we van Livius passages uit de Tweede Punische Oorlog met Hannibal in de hoofdrol.

In Wassenaar gaan we opnieuw Cicero lezen, De natura deorum. Daarin worden de ideeën omtrent de goden en hun invloed op het menselijk bestaan besproken door een epicurist, een stoïcijn en een aanhanger van de sceptische Academie.

In Heiloo gaan we passages lezen uit Lucretius, De rerum natura. In dit leerdicht probeert Lucretius de atoomtheorie en kennisleer van Epicurus uit te leggen aan een Romeins lezerspubliek. Het is fascinerend om te zien hoe hij de werking van de zintuigen uitlegt met atomen als enige bouwstenen. Ook de geest en de ziel zijn puur stoffelijk. Wij zijn ons brein.

Bij beide cursussen worden de teksten uitgedeeld. Aantekeningen worden per e-mail verzonden.
Van beide teksten zijn goede vertalingen beschikbaar.

We vertalen alles samen. Huiswerk wordt niet opgegeven, maar wie wil kan zijn of haar vertaling voorlezen. De sfeer is altijd goed, de discussies zijn levendig en de tijd vliegt om.

Als u twijfelt, volg dan gerust een les op proef. Misschien moet u het advies In dubio abstine naast zich neerleggen. Immers: dubitare humanum est.

Leesclub Wassenaar

– 20 lessen op woensdagmiddag
– 14.30-16.00 uur
– eerste les op 23 oktober 2024
– vakantiedata worden in onderling overleg afgesproken
– plaats van samenkomst wordt nader opgegeven
– cursusgeld €150,- inclusief teksten

>> Klik hier voor info over inschrijving en betaling

Leesclub Heiloo

– 20 lessen op vrijdagochtend
– 10.00-11.45 uur
– eerste les op 25 oktober 2024
– vakantiedata worden in onderling overleg afgesproken
– plaats van samenkomst wordt nader opgegeven
– cursusgeld €150,- inclusief teksten

>> Klik hier voor info over inschrijving en betaling