Inschrijving cursussen

Om u in te schrijven voor een van de cursussen cultuurgeschiedenis of voor de leesclub Latijn, dient u het inschrijfformulier op deze pagina volledig in te vullen.

Betaling cursussen

Tegelijk met uw inschrijving dient het cursusgeld te worden overgemaakt op banknummer NL 48 INGB 0006 6606 31 t.n.v. Italia Classica te Schoorl.

Uw inschrijving is pas compleet na ontvangst van het cursusgeld. Na betaling ontvangt u een bevestiging van inschrijving.
De ervaring leert dat iedere cursus doorgang vindt; u krijgt tijdig nadere informatie over de praktische gang van zaken rond de cursus van uw keuze.

Betaling reizen

Betaling van uw reis geschiedt na ontvangst van een factuur van Labrys.

Data & cursusgelden

Een overzicht van de data en cursusgelden vindt u op de betreffende pagina’s:
Cursussen cultuurgeschiedenis
Leesclub Latijn

Inschrijfformulier

    Ik schrijf me in voor: